Det är svårt att uppnå jämställdhet mellan könen när det kommer till att göra karriär i den akademiska världen, enligt en ny forskningsreview.

I studien har forskarna gjort en review av befintlig forskning om genus och akademisk karriär i Norden, under åren 2003–2018. Totalt har 74 artiklar från Web of Science (WoS) under den aktuella perioden analyserats.

– Resultatet visar bland annat att publikationsmönster fortsätter att skilja sig åt mellan män och kvinnor. Män publicerar mer, även om skillnaderna tycks minska. Det tar också längre tid för kvinnor än för män att bli professorer och tillgång till nätverk är avgörande för karriären hos unga forskare av båda könen, säger Charlotte Silander, docent i statsvetenskap och lektor vid Linnéuniversitetets institution för pedagogik i ett pressmeddelande.

Studien visar också att unga män verkar ha bättre tillgång till nätverk än unga kvinnor, vilket tycks bidra med en fördel.