De fem svenska tätorter som växer mest är studentstäder. Däremot har tillväxttakten avstannat i industristäderna. Det visar en kartläggning av befolkningsutvecklingen från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Industristädernas framväxt har stannat av i takt med att Sveriges industriella tillverkning har minskat. De nya snabbväxarna är i stället studentstäderna. Umeå uppvisar den största ökningen med hela 2044 procent sedan 1900, följt av Västerås (881 procent), Linköping (632 procent), Uppsala (553 procent) och Lund (425 procent). Uppgifterna kommer från SCB och publiceras i Dagens Nyheter i dag. – Man måste komma ihåg att stadshierarkierna är föränderliga och att de betingelser som styr var folk bosätter sig i dag inte kommer att fortsätta i oändligheten, säger Stefan Svanström från SCB, till Dagens Nyheter.