I dag överlämnas Skogsutredningen 2019 till regeringen, en utredning som får skarp kritik av både miljöorganisationer och Skogsindustrierna.

Skogsutredningen 2019 är en del av statens offentliga utredningar och syftar till att hitta lösningar för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Utredningen kritiseras nu från två håll. Miljöorganisationerna WWF och Naturskyddsföreningen, som båda har medverkat i utredningen är bland annat kritiska till förslaget om nyckelbiotoper.

– Att utredningen helt överger begreppet nyckelbiotoper och föreslår att den kunskap som finns rensas ut, ökar risken att höga naturvärden försvinner. Det kommer inte heller att underlätta för markägare, säger Linda Berglund, senior skogsexpert på WWF och ledamot i utredningen. i ett pressmeddelande.

Även Naturskyddsföreningen är kritisk mot utredningens förslag.

– Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge både vad gäller den biologiska mångfalden och klimatet. Varken skogspolitiken eller lagstiftning rörande skog och skogsbruk har hängt med i samhällsutvecklingen, och i stället för att leverera lösningar på de största kriser vi står inför riskerar den statliga utredningen att försvåra arbetet med en effektiv naturvård i skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Inte heller Skogsindustrierna var nöjda med utredningen, dock på andra grunder.

– Skogsutredningen blev tyvärr inte den lösning för en stärkt äganderätt, en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen som vi hoppats på. Kanske har inte alla frågor fått det utrymme de förtjänar för att tidsplanen varit tuff, men betänkandet har fått en olycklig slagsida. Tyngdpunkten ligger på Sveriges internationella åtaganden kopplat till biologisk mångfald, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna. i ett pressmeddelande.