Flyktingpolitiken i Europa från 2015 och framåt kan beskrivas som ett misslyckande, menar forskare i EU-projektet Respond, som har studerat flyktingars situation i 11 olika europeiska länder. Intervjuer med flyktingarna själva och olika samhällsaktörer målar upp en dyster bild av situationen.

Snabba lagändringar, som inte alltid sker på ett rättssäkert sätt. Svåra brister vid gränserna, där gränskontrollen har lagts ut på andra aktörer. Problem att hitta boende och stor risk att utnyttjas eller utsättas för våld. Det är några av de brister som uppmärksammats inom projektet Respond, som har pågått i tre år. Inom projektet har över 500 flyktingar och 200 samhällsaktörer intervjuats. Dessutom har forskarna läst rapporter, policies och lagtexter för att skapa sig en bild av flyktingarnas resa från ursprungslandet och över olika landsgränser på vägen mot sitt nya hemland.

– Vi hade självklart förväntat oss många svårigheter under resan men inte att det var så svårt och problematiskt i alla aspekter av resan, inte minst våld och utnyttjande, säger Önver Cetrez, docent i religionspsykologi, som leder projektet.

Sedan den stora ökningen av antalet nyanlända 2015 har det skett omfattande förändringar i flyktingpolitiken i de länder som studerats i projektet.

– Det har skett en skiftning i de flesta länder från ett välkomnande samhälle till en mer ovänlig och ibland fientlig miljö. Vi hade en väldigt stark välkomstkultur i början, i flertalet länder. Den finns ju kvar fortfarande, men parallellt finns det en fientlig inställning till flyktingar generellt.

Länderna som studerats i Respond har infört striktare regler kring möjligheten att komma in i ett land och gränskontroller sköts delvis av nya aktörer.

– Det här löser inga problem. I stället för ett gemensamt närmande, förs en mer fragmenterad och åtskild migrationsstyrning av nationell karaktär. Det menar vi är ett misslyckande. Det är kopplat till en allt starkare högerpopulistisk diskurs som vi ser i Europa, säger Önver Cetrez i ett pressmeddelande.