Ökad nationell självförsörjning har många fördelar; minskade transportmängder och ökad transparens är några exempel, enligt forskare inom hållbara livsmedelssystem.

Det finns stora vinster med ökad nationell självförsörjning, säger Pernilla Tidåker, forskare inom hållbara livsmedelssystem vid SLU.

– Vi ligger bra till som nation sett och det ska vi naturligtvis utnyttja, säger hon och betonar att Sverige ligger långt fram bland annat inom miljöområden och djuromsorg. Självförsörjning kan också leda till minskade transporter.

– Det är en jätteviktig aspekt eftersom vi snabbt måste få fram fossilfria transportsystem och då underlättar det om vi får ner mängden transporter. 

En annan fördel med nationellt producerade livsmedel är att det ger större transparens.

– Ökad självförsörjning gör det enklare att veta hur maten är producerat, och det kan även följas över tid.

Vilka är det då som ska driva utvecklingen – producenter eller konsumenter?

– Jag tycker fokus i stället ska flyttas till mellanleden, det finns stora möjligheter för handeln att påverka detta i en önskvärd riktning.