Enligt ny studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet finns det märkbara skillnader i det svenska friluftslivet – både gällande vilka som deltar i aktiviteterna och hur det porträtteras.

Studien slår fast att män i större utsträckning ägnar sig åt friluftsaktiviteter som mountainbikecykling, trail-löpning, jakt och fiske. Den enda aktiviteten som fler kvinnor än män deltog i var picknick och grillning i naturen.

– I undersökningen såg vi att hälften av de som planerar att besöka fjällen hämtar information på internet. Därför har vi också gjort en analys av webbsidorna hos de fem största fjälldestinationerna. Vi ville titta på hur de porträtterar män och kvinnor, säger Kristin Godtman Kling, som har lett studien.

Studien visar att männen porträtteras i utmanande miljöer medan kvinnor i större utsträckning skildras i lugna omgivningar. Männen utför också oftare actionfyllda aktiviteter – som rafting och mountainbikecykling.

– Även om detta är en relativt liten studie indikerar den att friluftsliv till fjälls i många fall inte är jämställt och att detta återges i bilder på fjälldestinationernas webbsidor. Det är naturligtvis svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan, men det kan vara viktigt att reflektera kring hur porträttering av friluftsaktiviteter kan påverka svenskarnas friluftsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Kristin Godtman Kling i ett pressmeddelande.