Ökad användning av elcykel kan ge lägre växthusgasutsläpp och utsläpp av hälsofarliga partiklar. Dessutom minskar de bullernivåerna. De negativa effekterna är ökat behov av sällsynta jordartsmetaller och förmodligen ökat antal trafikolyckor. Detta visar en utvärdering som Naturvårdsverket har gjort.

Naturvårdsverkets skriver att de inte kan göra någon tillförlitlig analys av i vilken grad elfordonspremien har lett till ökad elcykelanvändning.

”Däremot är det vår bedömning att ökad elcykling, vare sig denna ökning beror på elfordonspremien eller inte, troligtvis leder till minskade växthusgasutsläpp, minskad mängd partiklar i luft, minskat buller samt bättre hälsa. Dessa resultat baseras på självrapporterade data i enkätform och bör därför tolkas med viss försiktighet,” står det i utvärderingen.

I utvärderingen förutsätts att elcykeln ersätter ett fossildrivet färdsätt vilket ofta verkar vara fallet. Cirka hälften av elcykelanvändningen ersätter resor som annars skulle ha utförts med bil, medan den andra hälften ersätter andra färdsätt.

Elfordonspremien var en del av regeringens satsning på klimat och miljö i budgeten 2018. Målet var att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt genom en premie till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer.

Premien skulle dessutom bidra till ökad tillgänglighet och ökad folkhälsa. Sammanlagt kunde privatpersoner få ersättning för 25 procent av inköpspriset eller maximalt 10 000 kronor. Ansökningarna och utbetalningarna hanterades av Naturvårdsverket.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.