Skog som skadats av granbarkborre säljs ofta till ett lågt värde, men nu har forskare funnit att det skadade virket kan ge fibrer av hög kvalitet, som bland annat kan ersätta bomull.

– Miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joseph Samec, en av forskarna bakom artikeln.

Om tekniken implementeras i Europa finns det enligt honom potential att tillverka 15 miljoner ton textilfiber av den skadade skogsråvaran.

– Det motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle stått kvar i skogen, säger Joseph Samec i ett pressmeddelande.

Enligt studien är det också möjligt att få fram gröna kemikalier som kan användas i kemikalieindustrin eller som biodrivmedel, från det angripna virket.