D-vitamin återfinns naturligt i fisk och mejeriprodukter, matvaror som vi behöver konsumera mindre av i ett klimatsmart samhälle. Hur ska vi äta för att värna klimatet och samtidigt undvika D-vitaminbrist? Det ska forskare titta på i ett nytt projekt.

Maten står för en stor del av människans klimatpåverkan, och vi behöver ställa om till mer växtbaserade livsmedel med lägre klimatpåverkan. Men övergången till en sådan diet riskerar att minska intaget av D-vitamin, som återfinns i till exempel fisk och berikade mejeriprodukter.

– Fet fisk innehåller överlägset mest D-vitamin, men det finns även naturligt i bland annat ägg, säger Hanna Augustin, forskare vid Göteborgs universitet.

Vissa grupper är extra utsatta för D-vitaminbrist. Barn upp till två år rekommenderas att ta tillskott, eftersom D-vitamin är viktigt för att skelettet ska kunna utvecklas. Men när barnen slutar med D-dropparna ökar risken för brist.

– För unga är det en viktig period i tillväxtfasen, där skelettet ska nå sin fulla potential. Även gravida behöver mycket D-vitamin för att fostrets skelett ska kunna växa.

Solens strålar räcker inte

På våra breddgrader är det bristen på tillräckligt starkt dagsljus, vilket krävs för att kroppen ska producera D-vitamin, som ställer till det.

Hanna Augustin
Hanna Augustin, forskare vid Göteborgs universitet.

– Under en stor del av året räcker inte solens strålar till för att bilda D-vitamin via huden, då blir kosten vår enda källa för vitaminet.

Extrakt har tidigare skrivit om att D-vitaminberikningen av mejeriprodukter för några år sedan utökades till att omfatta vegetabiliska drycker och vissa ekologiska mejeriprodukter. Dessutom höjdes nivåerna i flera produkter jämfört med tidigare.

– Berikade livsmedel bidrar, men per portion går det inte att jämföra med de mängder som man får i sig från fisk.

Hur långt berikningen räcker till vet inte forskarna i dag, en farhåga är att de mest riskutsatta grupperna inte nås av de berikade produkterna.

– Vi vet att många inte äter mejerivaror och därför går miste om berikningen.

Når D-vitaminberikning alla?

I ett nytt projekt ska forskarna undersöka hur vi kan få i oss tillräckligt med D-vitamin och samtidigt ha låg klimatpåverkan. Genom samarbete med RISE får forskarna tillgång till deras databas om olika livsmedels klimatpåverkan. Syftet är att se hur vi kan äta en D-vitaminrik mat som både gynnar hälsan och klimatet.

– Vi kommer att mäta D-vitaminvärdet i blodprover som samlats in både före och efter den utökade D-vitaminberikningen, koppla det till kosten, samt beräkna matens klimatpåverkan. Genom samarbeten kommer vi täcka in många delar av livet, från det lilla barnet ända upp till medelåldern.

Projektet väntas ge viktig kunskap om hur vi kan få i oss tillräckligt mycket D-vitaminer på ett hållbart sätt för att främja hälsa för alla oavsett härkomst och socioekonomisk tillhörighet.

– Det gör att projektet kommer visa om D-vitaminberikning når alla. Vi får också veta om berikning av ytterligare livsmedel kan främja jämlik hälsa och mindre klimatpåverkan.