Den 7 september firades för första gången på initiativ av FN:s generalförsamling den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa.

Ett ökat internationellt intresse för ren luft och dess betydelse för människors hälsa ligger bakom FN:s initiativ Day of Clean Air for blue skies. Dagen, som ska vara årligen återkommande, sätter fokus på luftföroreningarnas betydelse för människors hälsa och miljö.

– Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste decennierna. Men luftföroreningarna här i Sverige har fortfarande stor negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Vi har mycket arbete kvar för att uppnå de miljökvalitetsmål som påverkas av utsläpp av luftföroreningar, säger Roger Sedin, chef för Naturvårdsverkets Luftenhet.

Luftföroreningar orsakar cirka sju miljoner förtida dödsfall varje år i världen och har av Världshälsoorganisationen kallats ”den osynliga mördaren”. Fler dör av luftföroreningar än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. I Sverige är siffran 7 600 förtida dödsfall varje år.

– För att rena luften krävs åtgärder på alla nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Sverige och Naturvårdsverket deltar aktivt i det internationella arbetet inom EU och FN:s luftvårdskonvention och arbetar med att ta fram regelverk och styrmedel nationellt. Ute i kommunerna sker det viktiga åtgärdsarbetet på lokal nivå, säger Anna Engleryd, handläggare på Naturvårdsverkets Luftenhet, i ett pressmeddelande.