Flyktingar och migranter stannar ofta kvar där de först bosatte sig efter flytten till Sverige. Det visar en ny avhandling, som därmed motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

– Vi ser nu att många verkar stanna kvar i samma typ av bostadsområde som där de först hamnade och inte flyttar vidare till områden med högre socioekonomisk status, så som man tidigare trott, säger Louisa Vogiazides, doktor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Av de människor som flyttade till Sverige 2003 stannade mer än 80 procent under sina nio första år i landet kvar i ett liknande område som det de först bosatte sig i. Över 60 procent av dem som bodde i ett låginkomstområde bodde kvar, och endast omkring 12 procent flyttade från ett fattigt till ett medel- eller höginkomstområde.

I sin avhandling har Louisa Vogiazides jämfört flyktingar som kom i början av 1990-talet, då det fördes en politik för att sprida flyktingmottagandet i hela landet, med en senare grupp som hade möjligheten att välja var de skulle bosätta sig.

– Många som blev tilldelade ett boende hamnade på mindre orter, och en stor del av dem blev sen kvar i samma typ av region under en längre period, trots att migranter ofta tenderar att bo i stora städer, säger Louisa Vogiazides. Det här tyder på att bosättningspolitik för flyktingar har långvariga konsekvenser för deras framtida utsikter, säger hon i ett pressmeddelande.