EU:s jordbruksstöd ges ofta till rika lantbrukare, som genererar störst växthusgasutsläpp och orsakar mest skada för den biologiska mångfalden. Det visar en ny studie.

EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik är unionens största utgiftspost med en årlig budget på 54 miljarder euro. I en ny studie har utbetalningarna analyserades utifrån jordbruks- och landsbygdspolitikens mål samt FN:s hållbarhetsmål. Vidare analyserades fördelningen av stödet utifrån jordbrukarnas inkomster, utsläpp av växthusgaser och bevarande av biodiversitet.

– Vår analys visar att minst 24 miljarder euro betalas ut som inkomststöd till redan rika bönder i redan rika regioner, medan fattigare områden där de flesta av EU:s lantbrukare bor får allra minst, säger Kimberly Nicholas, forskare vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS, som lett studien.

Forskarna menar alltså att dagens politik förstärker inkomstskillnaderna mellan rika och fattiga jordbrukare, snarare än att minska dem, samt att stöd ämnat för landsbygden hamnar i urbana områden som London och Madrid. En betydligt större andel av medlen bör öronmärkas till hållbarhetsarbete, anser de.

– Pengarna behöver omfördelas så att en betydligt större andel går till att stödja olika typer av mål, i synnerhet klimat- och miljöåtgärder. Annars kan vi inte nå de uppsatta målen, säger medförfattare Mark Brady, ekonom och utredare vid SLU, och Lunds universitet, i ett pressmeddelande.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.