Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

– Sanningen är att Sverige är synnerligen dåligt rustat att hantera stranderosion och extremt högvatten. En kraftig storm kan leda till stor förödelse, säger Caroline Fredriksson, doktorand i kusthydraulik vid LTH. Caroline Fredriksson tycker därför att vi måste höja beredskapen. Först måste översvämningsrisken utmed kusten utredas och därefter bör åtgärder genomföras, som till exempel att bygga skyddsvallar, förstärka stränder och sanddyner eller att anpassa bebyggelse till att tåla översvämningar då och då. Dessutom behöver vi beredskap för att hantera översvämningssituationer, vilket omfattar förbättrade prognossystem, varningssystem och evakueringsplaner. Fastighetsägare uppmanas också att tänka igenom vad som händer vid extremt högvatten och begränsa skador genom att flytta undan känsliga föremål från källare, parkera bilen på en säker plats eller lägga ut sandsäckar för att förhindra att vatten rinner in på tomten. Läs mer här