Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för ändrade resvanor? Det ska forskare vid Karlstads universitet ta reda på.

– Att bli myndig, ta körkort, flytta hemifrån, bilda familj eller bryta upp, byta arbete eller gå i pension är viktiga händelser i livet. Den övergripande frågan vi ställer oss är hur resvanor förändras när livet förändras. Detta för att vi vill förstå människors möjlighet och motivation till att resa hållbart, säger Lars E Olsson, professor i psykologi vid Karlstads universitet.

Forskarna ska studera livshändelser och andra psykologiska faktorer i olika generationer för att identifiera vad som påverkar ett hållbart och resurseffektivt resande. Viktiga faktorer kommer att jämföras mellan generationer för att se om det finns lärdomar att dra från en generation till en annan.

Unga vuxna i åldern 18 till 23 år kommer särskilt att fokuseras. Denna grupp har i dag, generellt sett, hållbara resvanor och forskarna vill se hur dessa kan bevaras över tid.

– Förändrade eller bibehållna resvanor bland unga vuxna kan resultera i en minskad bilanvändning med så mycket som 35 procent under den kommande tjugoårsperioden. Ökad kunskap om hur unga tänker och ser på sina vardagsresor är viktigt för framtiden och kan hjälpa oss till en snabbare och mer hållbar omställning av vårt vardagliga resande säger Lars E. Olsson i ett pressmeddelande.