Tidigare kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att hushållen nu står för knappt hälften, medan jordbruket, industri, butiker och restauranger står för större andelar.

– Att matsvinn framförallt uppkommer i hushållen är en gammal sanning som inte längre stämmer. Eftersom merparten av livsmedelsavfallet kommer från professionell verksamhet hamnar mer ansvar för att minska matsvinnet på dem som hanterar livsmedel i sitt jobb, säger Johan Hultén, projektledare för Samarbete för minskat matsvinns kansli.

Att hushållens matavfall minskar är en trend som pågått under flera år. Nytt är dock att svinnet från restauranger och hotell har ökat igen efter pandemin. Ytterligare en förändring är att livsmedelsindustrins del av avfallet beräknas vara sex gånger större än tidigare beräknat.

– Den här sortens undersökningar visar på det stora behovet och den stora nyttan med att regelbundet mäta och följa upp matsvinn enligt gemensamma standarder. Livsmedelsindustrin har arbetat med matsvinn i många år. Företagen har både klimat-och miljömässiga och ekonomiska incitament att minska matsvinnet, och vi ser fram emot att tillsammans med andra aktörer utveckla nya metoder och tekniker för att ta tillvara maximalt mycket av de råvaror vi använder, säger Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.