Rätt hanterat så kan städer minska koldioxidnivåerna under kommande tio år. Det visar en studie gjord av forskare från Sverige, USA och Kina, publicerad i Nature Climate Change.

Genom gröna lösningar kan städer både fånga in och minska nivåerna av koldioxid med i genomsnitt 17,4 procent.

− Naturbaserade lösningar kompenserar inte bara en del av stadens utsläpp, utan kan också bidra till att minska utsläppen och resursförbrukningen, säger Zahra Kalantari, docent i vatten- och miljöteknik vid KTH i ett pressmeddelande.

I studien lyfts exempelvis att stadsparker, grönområden och träd främjar promenader, cykling och andra miljömässigt positiva vanor som ersätter bilkörning. Kombinerat med andra lösningar kan sådana åtgärder förbättra urbana mikroklimat genom att absorbera värme och kyla, viket minskar energianvändningen i byggnader.

− Forskningsarbetet ger också vägledning om vilka åtgärder som bör prioriteras och var de ska placeras för bästa effekt. Till exempel i Berlin rekommenderar studien att man prioriterar gröna byggnader och urbana grönområden, vilket kan resultera i en utsläppsminskning på 6 procent för bostäder, 13 procent inom industrin och 14 procent för transporter, säger Zahra Kalantari.

Det unika med denna studie är enligt Zahra Kalantari att olika naturbaserade lösningar har slagits samman och att den potentiella effekten analyseras sammantaget.