Även låga nivåer av trafikbuller, runt 40 decibel, försämrar koncentrationsnivån betydligt. Det visar ny forskning från Chalmers.

– Det som är unikt med studien är att man kunnat påvisa försämrad prestation vid bullerpåverkan vid så låg ljudstyrka som 40 decibel, vilket exempelvis motsvarar vanlig bakgrundsljudnivå i kontorsmiljö eller i ett kök, säger Leon Müller, doktorand på avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers.

Försökspersonerna i studien fick betydligt sämre resultat på prestationstester och upplevde arbetsuppgiften som svårare att genomföra, med trafikbuller i bakgrunden. Dessutom upplevdes trafikbuller på nära håll mer störande än avlägset trafikljud, som gav en mer konstant ljudbild, säger Leon Müller.

– För att få bukt med bostadsbristen fattades 2015 och 2017 beslut för att förenkla och göra planprocesser mer likvärdiga över landet. Dåvarande bullerkrav sänktes eftersom de sågs som ett hinder för de 100 000 bostäder man ville bygga, och effekten av det är att vi nu bygger invid tungt trafikerade trafikleder utan att man tagit tag i trafikbullerproblematiken, säger Wolfgang Kropp, professor i teknisk akustik på Chalmers, i ett pressmeddelande.