Salmonella-infekterade mjölkkor är vanligare i större besättningar. Dessutom är förekomsten högre i ekologiska besättningar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Tarmbakterien salmonella orsakar bland annat diarré, feber, lunginflammation och nedsatt allmäntillstånd hos nötkreatur. Salmonella-infektion är en så kallad zoonos, det vill säga en infektion som kan spridas mellan djur och människor. För att undersöka riskfaktorer för salmonella i mjölkkobesättningar genomförde forskare från SLU och SVA en enkätundersökning bland svenska mjölkföretagare. Undersökningen visade att besättningar med salmonella oftare hade grannbesättningar med salmonella. Tecken på bakterieförekomst var vanligare förekommande i större besättningar och i ekologiska besättningar. Slutsatserna är att man behöver arbeta med smittskydd på bred front för att minska risken för spridning av salmonella, och i områden med många smittade besättningar är det bäst att göra samordnade bekämpningsinsatser. Om salmonella kommit in i en stor besättning är det extra viktigt med bra rutiner och hygien för att få bort infektionen.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.