Salmonella-infekterade mjölkkor är vanligare i större besättningar. Dessutom är förekomsten högre i ekologiska besättningar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Tarmbakterien salmonella orsakar bland annat diarré, feber, lunginflammation och nedsatt allmäntillstånd hos nötkreatur. Salmonella-infektion är en så kallad zoonos, det vill säga en infektion som kan spridas mellan djur och människor. För att undersöka riskfaktorer för salmonella i mjölkkobesättningar genomförde forskare från SLU och SVA en enkätundersökning bland svenska mjölkföretagare. Undersökningen visade att besättningar med salmonella oftare hade grannbesättningar med salmonella. Tecken på bakterieförekomst var vanligare förekommande i större besättningar och i ekologiska besättningar. Slutsatserna är att man behöver arbeta med smittskydd på bred front för att minska risken för spridning av salmonella, och i områden med många smittade besättningar är det bäst att göra samordnade bekämpningsinsatser. Om salmonella kommit in i en stor besättning är det extra viktigt med bra rutiner och hygien för att få bort infektionen.