Under pandemin sattes många forskares vardag på paus då deras kompetens behövdes för att hitta lösningar på de akuta problem som coronaviruset medförde. Men vilken nytta har denna forskning gjort för allmänheten? Det ska svenska folket snart få veta mer om i ett kommande filmprojekt.

Hallå där Folke Rydén, journalist och projektledare för Vetenskap och forskning under pandemin.

Hur väcktes tanken till projektet?
I och med pandemin har vi fått anpassa oss till en ny vardag och vi har stått inför en oviss framtid. Det vi lutat oss emot under denna kaotiska tid är vetenskapen - forskarna, experterna och uttolkarna - i hopp om att de kan ge oss prognoser, vägledning, vård, vaccin och framtidshopp. Och det är resultatet av denna livsviktiga forskning som måste kommuniceras brett. Här ser vi att vi har en roll.

Folke Rydén
Folke Rydén, projektledare för Vetenskap och forskning. Foto: Mattias Klum

Vilken typ av forskning handlar det om?
Vi har i en förstudie kartlagt sammanlagt 28 olika forskningsprojekt som är relevanta och särskilt intressanta. Men flera projekt kommer att tillkomma under resans gång. Andra faller ifrån på grund av relevans eller tidsaspekten. Fokus ligger på forskning som berör hur våra liv och samhällen kommer att te sig efter corona. Projekten omfattar bland annat hälso- och sjukvård, folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.

Varför är projektet viktigt?
I Sverige och resten av världen har många forskare avbrutit sina vanliga pågående arbeten och i stället påbörjat studier som är direkt kopplade till det nya viruset. Det har satsats många miljarder på forskningsprojekten, därför måste data ut snabbt för att kunna hjälpa världen. Det är ett unikt kapitel i forskarhistorien.

Vilka målgrupper vill ni nå?
Det är den breda allmänheten som utgör den stora målgruppen. Vi samarbetar även med skolvärlden och därmed kommer projektet kunna användas som undervisningsmaterial i svenska grundskolor och gymnasium. Vi räknar med en miljonpublik.

Vad kan vi som tittare förvänta oss?
Programledaren Johan Wester utgår delvis från sig själv, sina egna funderingar och frågor, och tar med sig tittaren till möten med människor och forskare som på olika sätt påverkas av covid-19. Parallellt med dessa starka, gripande historier möter Johan världsledande vetenskapsmän- och kvinnor som är besatta av att hitta svaren som uppstått i covidpandemins kölvatten. Vi hoppas att vårt film- och mediaprojekt får stor spridning på olika plattformar med start under 2023. Förutom film för streamingtjänster och skolvärlden räknar vi med att materialet kommer att kunna användas även under olika events, seminarier och workshops - inte minst inom forskarvärlden.