Kan svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat? Det tror forskare vid SLU som i ett projekt ska söka nya sorter som är anpassade till svenska förhållanden och användningsområden.

– Det finns ett stort intresse för åkerbönans framtida potential inom den svenska inhemska livsmedelsförsörjningen, säger Åsa Grimberg, forskare vid SLU och koordinator för ett forsknings- och växtförädlingsprojekt för åkerböna.

Åkerbönan, Vicia faba, är känd under flera namn. I Sverige säger man ofta bondböna, medan favaböna är ett vanligt namn på andra håll i världen. Bönan har hög proteinhalt och odlas i Sverige redan i dag, men endast på som mest tre procent av åkerarealen i vissa delar av landet.

– Ett annat argument för att odla och äta svenska åkerbönor är att nya sorter av åkerböna bättre anpassade för livsmedelsprodukter kommer ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren. Sammantaget är detta några av argumenten för att vi nu satsar på förädling av åkerbönor, säger professor Eva Johansson, programchefen för SLU Grogrund, i ett pressmeddelande.