En ny rapport från AgriFood Economics Centre visar att levnadsstandarden har försämrats kraftigt i invandrartäta områden.

– För de invandrartäta områdena är levnadsstandarden oroande låg, säger Martin Nordin, docent vid Lunds universitet och författare till studien.

Enligt rapporten från AgriFood Economics Centre - ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet - har de disponibla inkomsterna i Sveriges invandrartäta områden minskat med nästan 30 procentenheter sedan 1990.

– Även om sysselsättningen faktiskt ökat mer i de invandrartäta områdena än för landet som helhet fortsätter förvärvsinkomsterna falla. Detta tyder på att de nya anställningarna sannolikt är osäkra och deltidsanställningar. En arbetslinje som inte ökar inkomsterna spär på ojämlikheten, fortsätter Martin Nordin.

En annan orsak till de låga disponibla inkomsterna i de invandrartäta områdena är lägre sociala ersättningar.

– För individer som saknar ett arbete är levnadsstandarden bara en tredjedel av levnadsstandarden för rikssnittet och det beror på att de sociala ersättningarna fallit. Den här utvecklingen är inte specifik för de invandrartäta områdena; även för icke-sysselsatta på landsbygden är inkomsterna mycket låga.

Rapporten diskuterar effekter av den låga levnadsstandarden i invandrartäta områden.

– Utvecklingen riskerar leda till kriminalitet och sjunkande skolresultat. En annan effekt som sällan diskuteras är att en låg köpkraft riskerar att sänka inkomstnivån ytterligare i dessa områden. Framför allt för servicetjänster som ofta konsumeras lokalt blir tillväxten lägre. Eftersom utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden ofta går genom servicejobb är detta ett problem, säger Martin Nordin i ett pressmeddelande.