Är 2021 året du ska börja leva mer hållbart? Formulera ditt löfte på rätt sätt så ökar chansen att klara det.

Hur du formulerar ditt nyårslöfte är viktigt för slutresultatet. Om du väljer att börja med någonting i stället för att sluta med någonting så har du större chans att uppnå dina mål. Det är en av slutsatserna i en experimentell studie kring ämnet nyårslöften.

– Det som förvånade oss var resultatet kring hur man utformat sitt löfte, säger professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bäst gick det för de deltagare som formulerat ett så kallat ”närmandemål”, alltså ett nyårslöfte som utgår från att man börjar med eller inför något nytt i sitt liv. Sämre utfall har de nyårslöften som är baserade på att man ska undvika eller sluta med något, så kallade ”undvikandemål”.

– Inom många områden kan en omformulering absolut fungera. Man kan inte sudda ut ett beteende, men man kan ersätta det med något annat, säger Per Carlbring i ett pressmeddelande.