Barn behöver röra på sig under sin väg till och från skolan, men överbeskyddande föräldrar och trafikplanering sätter käppar i hjulen. Det är några av slutsatserna i en ny nationell rekommendation från forskare vid Luleå tekniska universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Att gå, cykla eller på annat sätt aktivt ta sig till skolan, hela eller delar av vägen är i barnets bästa intresse, enligt forskarnas rekommendation. Rådet utgår från konventionen om barns rättigheter där hälsa, trafiksäkerhet, miljö och barns rörelsefrihet har stått i fokus.

– Vårt mål är att få till en norm- och systemförändring. Vi har utgått från vad som är bäst för barnen och tror på barns förmåga, säger Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

I dag rör sig 80 procent av svenska barn för lite.

– Det kan tyckas som en enkel fråga, men den blir komplex eftersom det handlar om trafiksäkerhetsfrågor, normer, föräldrars oro och underhållsfrågor, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Kanske har du hört att barn inte är mogna att cykla själva före 12 år? Riktigt så enkelt är det inte, enligt forskarna.

– Tolvårsregeln är ett snävt synsätt. Det finns trafikmiljöer där en åttaåring själv kan cykla till skolan, på samma sätt som det finns trafikmiljöer där inte ens vuxna bör gå eller cykla, säger Stina Rutberg.

 Föräldrarnas missriktade omsorg stjälper snarare än hjälper, menar forskarna.

– Problemet är inte barnen, det är föräldrarna. De älskar sina barn och skjutsar dem till skolan av omsorg, men missriktad omsorg. Det är inte lätt som förälder, det är så mycket de ska ta ställning till. Vi vill genom rekommendationen göra det lättare att välja det som är bäst för barnen, säger Anna-Karin Lindqvist.

Problemet behöver även belysas på samhällsnivå, säger Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum.

– Målet är att få ner antalet skjutsande föräldrar, och föräldrarnas incitament måste gå hand i hand med infrastrukturen. Det kan till exempel handla om att planera så föräldrar som skjutsar med bil kan lämna sina barn utan att riskera andra barns säkerhet.