Att mäta nederbörd tätare kan öka kunskapen om skyfall, och på sikt även ge säkrare prognoser. I ett projekt ska forskare undersöka möjligheten att samla data från privata nederbördsstationer.

I nuläget har SMHI cirka 130 automatiska nederbördsstationer i landet som samlar in data med kort tidssteg. Dessutom har många städer och kommuner egna mätare. Trots det finns stor risk att mätarna missar de högsta intensiteterna under ett skyfall, till exempel om mätarna sitter för glest.

Att placera ut privata nederbördsstationer skulle kunna ge tätare och bättre mätningar. I projektet kommer fallstudier att genomföras i Karlstad, Göteborg och Trelleborg.

– Göteborg stad är en föregångare när det kommer till hantering av regn i stadsmiljö och har visat intresse för projektet.  Stadens ambition är att kunna placera ut nya mätstationer till sommaren, eftersom många skyfall sker under sommarmånaderna, och på detta sätt få hjälp med datainsamling. Projektet kommer att bidra med rådgivning och utvärdering, säger Jonas Olsson, forskare vid enheten för Hydrologisk forskning vid SMHI, i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Lars-Harry Jenneborg skriver:

    Bra projekt att mäta regn. Antar att SMHI känner till Netatmo där privata personer delar sina mätdata temp, vind och regn över hela världen och under perioden ända sedan dessa köpte sin mätstation!