Dagligen fattar vi stora och små beslut, men kan vi träna upp vår förmåga att fatta korrekta och bra beslut? Det undersöker en forskargrupp vid Umeå universitet, med hjälp av ett mobilspel.

Om politker alltid fattade välgrundade och korrekta beslut skulle vi kanske inte behöva oroa oss för klimatförändringar eller andra hot mot miljö. Men tyvärr uppstår ofta tankefel, framförallt när det finns bara ett korrekt alternativ.

– En förklaring till varför sådana här tankefel uppstår är att människor använder mentala genvägar. Det kan till exempel vara att förlita sig på hur lik den här beslutssituationen är en tidigare situation, eller använda stereotyp information som är lättillgänglig, säger Gustaf Wadenholt, postdoktor vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och projektansvarig i forskningsprojektet Råda Villrådiga.

I projektet ska forskarna undersöka om det går att hitta en träningsmetod för att bli bättre på att fatta beslut när det finns tydliga rätt och fel.

– Kan man med hjälp av återkoppling och upprepad träning se om människor kan lära sig att själva hitta bättre strategier för att lösa problem och fatta rätt beslut, säger Gustaf Wadenholt.

Forskargruppen konstaterar att i många andra sammanhang är feedback väldigt viktigt i en process för att för att lära sig något, därför skulle återkoppling kunna vara nyckeln till att bli bättre på att fatta beslut.   

– Den här typen av återkoppling är sällan något man får i sin uppväxt eller i vardagen utan vi förväntas kunna fatta den här typen av beslut på egen hand, men det kanske går att träna upp tänker vi, säger Sara Stillesjö, universitetslektor vid Institutionen för psykologi, i ett pressmeddelande.

Forskarnas tips för att fatta bättre beslut:

1) Undvik att förlita dig för mycket på tidigare erfarenheter och liknande situationer när du fattar beslut.

2) Försök få återkoppling på de beslut som du faktiskt tar, till exempel genom att fråga en vän eller andra som på olika sätt påverkades av det beslut du tog. På så sätt kan du genom återkopplingen lära dig att fatta bättre beslut. 

3) Ta gärna hjälp av andra. Tidigare forskning har visat att människor i grupp är ofta bättre på att fatta logiska beslut.