Antalet svenska jordbruksföretag fortsätter att sjunka. Även arealen åkermark minskar, men inte i lika stor omfattning, vilket beror på att företagen har blivit större.

De svenska jordbruksföretagen fortsätter att minska i antal. På 1970-talet fanns det 156 000 jordbruksföretag i landet, vilket 2016 hade minskat till 63 000 företag. Det framgår av statistik från Jordbruksverket.
Antal jordbruksföretag 2005-2016
Jordbruksverkets mätningar visar dock att antalet företag som omfattar mer än 100 hektar åkermark ökar. Den totala arealen jordbruksmark i Sverige har också minskat från 1970-talets 3032 tusen hektar till 2580 tusen 2016.