Befolkningstillväxt och otillräcklig beredskap utgör stora risker för den halv miljard människor världen över som lever vid floddeltan. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskare vid Lunds universitet har granskat 49 olika deltan världen över, och hittat ett överraskande resultat.

– Vår studie visar att många risker faktiskt inte är kopplade till klimatet. Klimatförändringar är en global utmaning men andra viktiga riskfaktorer är lokala problem, till exempel befolkningstäthet och ineffektivt styre. Riskerna för deltan kommer bara att öka med tiden, så det är nu vi måste agera, säger Murray Scown, biträdande universitetslektor vid Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS.

49 deltan världen över ingår i studien. Dessa har analyserats mot bakgrund av fem IPCC-scenarier för framtida global utveckling.

– Sammantaget är det de asiatiska megadeltana som löper störst risk för kollaps, med konsekvenser för miljontals människor och för miljön. De är under press från befolkningstillväxt, intensivt jordbruk, havsnivåhöjning och bristande beredskap, säger Murray Scown i ett pressmeddelande.

Forskarna framhåller att olika klimatanpassningsåtgärder behövs för att stävja och hantera olika riskfaktorer.

– I stället för att luta sig tillbaka måste regeringar tänka långsiktigt och lägga upp planer för att minska eller mildra risker. I Mekongdeltat, till exempel, gör den vietnamesiska regeringen stora ansträngningar för att begränsa framtida grundvattenutvinning i deltat för att minska sänkning av markytan och försaltning.