Regeringen meddelade i dag att de satsar 78 miljoner kronor på att stärka forskning om livsmedel samt att öka innovationskraft och samverkan inom den svenska livsmedelssektorn.

Det åtgärdspaket som presenterades i dag är det tredje i ordningen inom livsmedelsområdet. – Om vi ska nå målet om en ökad matproduktion kan vi inte ha gårdagens svar på morgondagens frågor. Vi måste ligga i framkant både vad det gäller forskning och innovation. Därför satsar regeringen i åtgärdspaket tre över 70 miljoner på just forskning och innovation. Det är viktigt för en livsmedelsindustri i världsklass, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande. Paketet innehåller följande åtgärder; forskarskola för industridoktorander, utveckling av inkubation i livsmedelskedjan, etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorn och ett nationellt forskningsprogram för livsmedel. – Det är glädjande att den här satsningen kommer nu. Vi har länge arbetat för att stärka livsmedelsforskningen. Det är en viktig pusselbit för att stärka svensk konkurrenskraft inom området. Det säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för enheten miljö och areella näringar på forskningsrådet Formas, som tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017-2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. I åtgärdspaket ett och två, som presenterades under våren 2017, satsades 58 respektive 115,7 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen en miljard på livsmedelsstrategins genomförande under mandatperioden.