Behovet av att återuppbygga förstörda om sönderbombade städer i Ukraina är omfattande. Tack vare en EU-satsning ska nu landets aktörer få stöd för att återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

– I stället för att bygga upp städerna så snabbt och billigt som möjligt precis som de var, finns nu en möjlighet att göra det på ett annat sätt genom att med innovativ stadsutveckling skapa attraktiva och klimatsmarta städer, säger Olga Kordas, lektor i hållbar stadsutveckling på KTH, som ska koordinera EU-satsningen UniCities.

Idén bygger på att universiteten i Ukraina ska utgöra nationella noder för kompetensförsörjning och samverkan mellan forskare, offentliga aktörer, industri och civilsamhälle. Ansökan till projektet om hållbar stadsutveckling lämnades in en vecka före den ryska invasionen och beviljades stöd i höstas.

– Grundtanken är densamma, men i och med kriget fick vi tänka annorlunda och försöka kombinera hållbar stadsutveckling med återuppbyggnaden. Det finns också en enorm potential för omvärlden att använda Ukrainas städer som testbäddar, säger Olga Kordas i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • René Mortensen skriver:

    Jag antar att projektet kommer att: 1) återuppbygga med så mycket naturmaterial och miljöriktiga och klimatbra material som möjligt. Återanvända så mycket det går. 2) Satsa på riktigt energieffektiva nybyggnader. Man bör också 3) Se till att alla nya byggnader har källseparering av toalettvatten, så att näringsämnen kan återföra till åkermark. Då slipper man använda konstgödsel. 4) Fundera ordentlig på VAR de nya byggnaderna ska byggas. Förtätning – hmm – kanske inte alltid är så smart? Går det långsiktigt att försörja de stora städerna med mat, vatten, energi, material och går det att hantera allt avfall på ett hållbart sätt? Våra stora städer har uppstått tack vare god tillgång på billig (fossil) energi. När vi nu måste minska användningen av fossila bränslen och de s k förnybara energikällorna inte kan ersätta de fossila i volym, då kommer energitillgången att minska och det kommer att bli svårare och svårare att upprätthålla försörjningen av större städer.