Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med fjäderfä utanför Kalmar, bekräftar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har nu infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

På den smittade gården råder nu så kallat tillträdesförbud och särskilda restriktioner har införts, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen. Samtliga fjäderfä kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. – Vi uppmanar fjäderfäägare, särskilt i området, att vara vaksamma på symtom. Det enda symtom som setts i besättningen är en kraftig nedgång i äggproduktion liksom ökat antal skinnägg, men andra fåglar kan ha en annan sjukdomsbild, säger Gunilla Hallgren, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Newcastlesjuka är en smittsam fågelsjukdom som drabbar fåglar, men den är inte farlig för människor. Sjukdomen är anmälningspliktig och lyder under epizootilagen och djurägare som misstänker Newcastlesjuka måste kontakta en veterinär. Veterinären i sin tur ska rapportera misstanke om Newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Läs mer om Newcastlesjuka här.