Gated communities för tankarna till lyxiga bostadsområden, men ny forskning visar att inhägnade områden är en generell trend, exempelvis i miljonprogramsområden. Utvecklingen är problematisk, då den riskerar att öka privatiseringen av det allmänna, enligt forskare vid Malmö universitet.

– Att leta sig fram till gränder och bakgator är en del av att upptäcka sin stad. Det blir förstås svårare ju mer som stängslas in, säger Karin Grundström, professor i arkitektur vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet.

I en studie har hon sett att antalet stängda ytor har ökat. Hon har undersökt ett område som sträcker sig mellan Rosengård och Västra hamnen i Malmö och hennes franska kollega har undersökt områden i Paris. Utvecklingen i Frankrike har varit del av en officiell policy att skärma av och sätta staket i utsatta områden för att dessa ska se mer ”medelklassiga ut”.

– Tanken är att det ska höja statusen. Man kallar föreningarna för Residens och stänger också av mer i Frankrike än vad som görs här, säger Karin Grundström i ett pressmeddelande.

I Sverige är det upp till bostadsrättföreningen att begränsa tillträdet till föreningens mark.

– Det finns ofta ett gemensamt stort grönområde i miljonprogramsområden. Men nu privatiseras delar av staden på ett ganska aggressivt sätt. Det blir normaliserat. Det hänger också samman med en förändrad syn på välfärdsstaten där bostadsfrågan alltid varit en viktig del. Nu har den blivit mer privatiserad och i stället för tanken om det gemensamma ser vi de här tendenserna till mikro-segregation inom områden, säger Karin Grundström.