Generellt är det fler män som startar och driver mest företag, men ser man till föräldrar ser utvecklingen annorlunda ut då mammor startar och driver fler företag än pappor. Det visar en ny studie från Jönköping International Business School.

Grundare av nya företag i Sverige är generellt män, endast 21 procent är kvinnor och nästan dubbelt så många män som kvinnor går från anställning till egenföretagande varje år.

Men för föräldrar ser trenden annorlunda ut, visar en ny studie, av alla nyföretagare är 82 procent mammor medan 77 procent är pappor. Forskarna förklarar fenomenet med ”moderskapslönestraffet”, vilket innebär den negativa effekten på lönen och löneutvecklingen för mammor. Det motsatta gällde för pappor som gynnades av sitt faderskap, vilket forskarna benämner som en "faderskapspremie".

– När vi undersökte inkomstskillnaderna per sektor så såg vi, inte överraskande, att det var ett mycket större moderskapslönestraff och faderskapslönepremie i den privata sektorn än i den offentliga sektorn. Även i mindre företag var det mer påtagligt än i större företag, säger Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School.

Genom studier av karriärrörlighetsforskning och litteratur om moderskapslönestraff tror forskarna att trenden med fler mammor som entreprenörer kommer att fortsätta framöver.

– Vi förutspår även att tendensen att lansera nya företag kommer att vara större för kvinnor som har hög lön eller chefsbefattningar. Detta med tanke på den högre alternativkostnaden, i form av sämre löneutveckling, för att stanna kvar i lönearbete och de högre potentiella vinsterna från entreprenörskap för mödrar som innehar sådana positioner, säger Lucia Naldi i ett pressmeddelande.