Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas, enligt en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Under de senaste tjugo åren har vildsvinsstammen vuxit kraftigt och spridit sig till nya områden, både i Sverige och i andra delar av världen. En följd är allt fler människor jagar och äter vildsvin, men konsumenter och jägare bör se upp. Matförgiftningsbakterier är vanliga i den svenska vildsvinsstammen, enligt ett doktorsarbete från SLU. Axel Sannö vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, har utvecklat ett molekylärt diagnostest som visar DNA från viktiga bakterier, och har sedan gjort tester på slaktkroppar, avföring och köttfärs från vildsvin. Undersökningarna har fokuserat på stammar av tre viktiga matförgiftningsbakterier; salmonella, yersinia samt colibakterier som kan orsaka EHEC Resultatet visar att matförgiftningsbakterier är vanligt förekommande bland svenska vildsvin. – Det här innebär att det finns en risk för dem som hanterar och konsumerar färsen, vilket oftast är jägarna själva, och det är viktigt att denna information sprids, säger Axel Sannö i ett pressmeddelande.