När fabriken i den lilla orten läggs ned, försvinner jobben och huspriserna faller. Kvar blir ”dubbla förlorare” – och växande högerpopulism – enligt en ny bok från forskare vid Malmö universitet.

Över hela världen går flyttlassen till städerna. I en ny bok jämförs Skandinavien med sydöstra Europa. Precis som i Sverige så är det storstäderna som ökar och landsbygdsbefolkningen som minskar i Kroatien och Serbien, som undersökts i studien.

– Det är inget politiskt beslut att städerna ska växa utan det ligger i den strukturomvandling vi befinner oss i. De stora tendenserna går inte att påverka, säger Peter Gladoic Håkansson, docent vid Malmö universitet, en av bokens redaktörer, i ett pressmeddelande.

Många pratar om inkomstklyftor, men den geografiska ojämlikheten är minst lika viktig, menar forskarna. När en större arbetsplats lägger ned på en mindre ort drabbas invånarna dubbelt – de förlorar både sitt jobb och värdet på sitt hus. För många kan huset vara den viktigaste tillgången de har. De blir på så sätt ”dubbla förlorare” vars missnöje tar sig uttryck i vallokalerna, vilket blivit tydligt med Trump, Brexit och högervindarna som blåser över Europa, menar forskarna.

Även om urbaniseringsvågen har uppenbara nackdelar är det varken möjligt eller önskvärt att stoppa inflyttningen till storstäderna. I stället lyfter forskarna vikten av att göra det enklare för personer att flytta och pendla, genom minskad byråkrati, minskade kostnader för flytt, stöd för pendling och utbyggd infrastruktur.