Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Individer som har haft mycket bly i sin närmiljö under de tre första åren av sina liv uppvisar sämre skolresultat, och har dessutom lägre sannolikhet att avsluta gymnasiet, jämfört med personer som växte upp i områden med lägre blyföroreningar. Gruppen med hög blyexponering uppvisade även en något högre risk att begå brott. – Vi tycker att det är relativt stora effekter, säger Peter Nilsson, en av forskarna bakom en ny rapport från Stockholms universitet. Mellan 1973 och 1981 minskade det tillåtna blyinnehållet i bensin i Sverige med nästan 80 procent. Utsläppsmängderna skiljer sig på olika platser i landet och forskarna har undersökt hur det har påverkat barn under deras uppväxt genom att kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall. Extrakt har tidigare rapporterat om forskningsprojektet bakom rapporten. Läs mer om rapporten här.