Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europeiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

En ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) redovisar statistik över försäljning av antibiotika till djur under 2017 i 31 europeiska länder.

Rapporten visar att försäljningen av antibiotika för livsmedelsproducerande djur har minskat med totalt 32 procent för de 25 länder som deltagit i EU-övervakningen sedan 2011. Tyskland och Nederländerna har minskat försäljningen med cirka 60 procent på samma tid.

Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur 2017 . Källa: EMA

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. Den kraftiga minskningen i vissa länder visar talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA i ett pressmeddelande.

Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vi sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom.