Talgoxen, som ursprungligen är anpassad för att leva i skogen, har adapterat sig till stadsmiljöer och cityfåglarna har lägre stressnivåer än skogslevande talgoxar, enligt en ny studie från Lunds universitet.

– Talgoxens höga kognitiva förmåga gör den mycket anpassningsbar och de urbana talgoxarna verkar ha anpassat sig så bra till den nya miljön att de inte blir stressade av den höga populationstätheten. En alternativ förklaring är att det var de mest flexibla och smarta individerna som från början lyckades kolonisera urbana miljöer, säger Anders Brodin, biolog vid Lunds universitet.

Forskarna har i studien jämfört halterna av stresshormonet kortikosteron hos talgoxar i olika urbana miljöer, exempelvis parker och villaträdgårdar, med talgoxar i skogsmiljö.

– Det är viktigt att förstå hur urbanisering påverkar olika djurarter och talgoxen är intressant eftersom den är så vanlig vid fågelborden. Att ha småfåglar i trädgården är en trivselfaktor för många människor och vår studie tyder på att fågelmatning är mycket viktig för att arter som talgoxen ska kunna leva nära oss, säger Anders Brodin i ett pressmeddelande.