En vanlig orsak bakom de omfattade skogsbränderna sommaren 2018 var att bränder som bedömts vara släckta blossade upp igen. För att förhindra att detta inträffar har Skogforsk i samarbete med en rad övriga organisationer tagit fram råd för bevakning efter släckta skogsbränder.

­– Det handlar om enkla, konkreta råd och instruktioner till markägare om vad som ska göras vid en bevakning, för vilken de är ansvariga enligt lag. Vi har också skapat en checklista, som räddningsledaren kan luta sig emot när markägare ska informeras om vad som krävs av dem vid bevakning, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, som koordinerat arbetsgruppen.

Arbetsgruppen består utöver Skogforsk av bland andra MSB, räddningstjänster, Brandskyddsföreningen, försäkringsbranschen samt representanter för skogsbruket.

Riktlinjerna omfattar bland annat råd och information om hur markägare kan agera efter avslutad räddningsinsats.

– Om riktlinjerna får genomslag minskar risken för att skogsbränder sprids över stora arealer under loppet av flera dagar, som vid bränderna 2018, säger Jenny Sander, skogsbrandshandläggare på MSB, i ett pressmeddelande.