I Sverige finns ett antal så kallade utsatta områden, där brottslighet och otrygghet är högre än i det övriga samhället. Men det går att vända utvecklingen, menar forskare vid Malmö universitet i en ny bok.

Boken Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet sammanfattar kunskap kring utsatta områden från ett forskningssamarbete mellan polismyndigheten och Malmö universitet.

Forskarna ser flera positiva utvecklingstendenser. Brottsligheten och otryggheten är oförändrad eller under förbättring. Samtidigt som myndigheter och politiker har börjat ta problemen på allvar har polisen utvecklat djupare förståelse och bättre arbetssätt.

– Det är värt att betona att de kriminellt aktiva inte ens utgör en procent av de boende i dessa områden. Men de har stor påverkan. Här har en generation ungdomar växt upp med sämre förutsättningar i livet både ekonomiskt och socialt. Många upplever sig vara politiskt marginaliserade och för en mindre grupp pojkar och unga män har kriminalitet blivit ett alternativ, säger Stig Westerdahl, professor vid Malmö universitet och en av redaktörerna till boken. 

För att utvecklingen ska gå i positiv riktning krävs enligt forskarna gränssättande, relationsskapande, samverkan och kunskapsbaserat angreppssätt.

– Satsningar sker redan i utsatta områden, men vi tar nästan aldrig reda på om det som görs får någon effekt. Vi menar att det är av stor vikt att utveckla och testa metoder lokalt, men det bör understödjas av integrerade insatser för utvärdering och forskning. Då kan vi lyfta erfarenheter som är positiva och sprida dem, säger Manne Gerell, universitetslektor vid Malmö universitet och en annan av bokens redaktörer, i ett pressmeddelande.