När allmännyttan säljer sina bostäder och fastighetsinvesterare renoverar lägenheter minskar tillgången på bostäder till överkomliga hyror. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

– Hyresgäster beskriver både hur de saknar information om och känner en oro inför förändringar på hyresmarknaden när hyresvärdar inför strängare inkomstkrav och hyresnivåerna höjs, berättar Jennie Gustafsson som skrivit avhandlingen vid Stockholms universitet.

Hon undersöker i avhandlingen hur allmännyttans nya lagstiftning, samt internationella tendenser där finansiella investerare ser hyresrätten som en lukrativ och säker investering, påverkar allmännyttan och privata hyresrätter.

En av avhandlingens delstudier visar att ungefär hälften av hyreshöjningen på 25,5 procent mellan åren 2014 och 2018 i området Herrgården i Rosengård, berodde på renoveringar.

– Eftersom det är de socioekonomiskt svagaste grupperna som bor i hyresrätt, så är det redan sårbara grupper som drabbas när deras hem säljs eller när lägenheter renoveras, menar Jennie Gustafsson i ett pressmeddelande.

Trots protester från hyresgäster sålde Malmö stad 1660 bostäder i Rosengård 2016. Jennie Gustafsson menar att det drabbar hyresgäster negativt när de inte involveras mer i processen.

– Avståndet mellan hyresgäster och ägare växer, samtidigt som Sveriges hyresmarknad genomgår strukturella förändringar.