I går invigdes ett nytt center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. Centret ska verka för färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom god välfärd för djuren. 

Riksdagen beslutade 2016 att tilldela Jordbruksverket 15 miljoner kronor per år till och med 2020 för att inrätta och driva ett kompetenscentrum. Det nya centret som invigdes i går ska samordna och främja tillämpningen av 3R, som står för att:
  • ersätta djurförsök med forskningsmetoder utan djur (replace)
  • minska antalet djur som används i försök (reduce)
  • förfina försök så att djuren utsätts för mindre lidande (refine)
– Centrets mål är färre djur i försök genom att främja djurfria forskningsmetoder. I försök där djur används vill vi öka kunskapen om vikten av att djurens välfärd ska stå i fokus. Det är för att vi ska få en forskning av hög kvalitet med säkra resultat. Det är ett spännande arbete som nu tar sin början och genom inrättandet av 3R-centret hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap om 3R-frågor samt till en god forskning, säger Torsten Jakobsson som är projektledare för Sveriges 3R-center, i ett pressmeddelande.