Unga personer tror i högre utsträckning än äldre att priserna på bostäder kommer att fortsätta stiga i framtiden. Det visar en studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. En förklaring till resultatet är att unga personer i Sverige saknar erfarenhet av prisfall på bostäder.

– Yngre personer har upplevt en nästan oavbruten stark uppgång av bostadspriser under hela sitt vuxna liv, medan äldre också kommer ihåg större nedgångar, som de bostadsprisfall som skedde i samband med den stora svenska bankkrisen i början på 1990-talet, säger Erik Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, i ett pressmeddelande.

I studien Heterogeneity in households’ expectations of housing prices – evidence from micro data har forskare undersökt olika gruppers förväntningar på framtida bostadspriser utifrån om de till exempel är unga eller äldre, låg- eller högutbildade, män eller kvinnor. I genomsnitt förväntar sig den yngsta gruppen bostadsprisökningar som är ungefär 1 procentenhet högre än vad de äldre grupperna förväntar sig.

– I relation till en genomsnittlig förväntning på ungefär 5 procents prisökning, så utgör 1 procentenhet en förhållandevis stor proportionell skillnad, säger Erik Hjalmarsson.