Undvik att spika upp fågelholken i söderläge och välj en skuggig plats. Det rådet kommer från forskare som har noterat att fågelungarna växer sämre i värme.

Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur blåmesungar påverkas av förhöjd temperatur i boet. Resultaten visar att tillväxten blir lidande när de tvingas lägga energi på att hålla normal kroppstemperatur i en varm fågelholk. – Vi har studerat blåmesungar men våra resultat gäller med all sannolikhet även andra hålhäckande småfåglar i liknande miljöer och klimat, säger Fredrik Andreasson, biolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund. Baserat på resultaten har han ett konkret råd till den som ska sätta upp en fågelholk: – Sätt den inte i söderläge, för det är där det blir allra varmast. Går det så bör man välja en skuggig plats. Genom att placera vanliga handvärmare under bomaterialet inuti holkar har de värmt upp bomiljön i en vecka. Under den tiden har de kontinuerligt mätt temperaturen i holkarna, ungarnas kroppstemperatur och deras vikt. Fredrik Andreasson och hans kollegor vid biologiska institutionen är överraskade att en och en halv vecka gamla ungar är så pass bra på att göra sig kvitt överskottsvärme från kroppen. – Det är anmärkningsvärt och det tyder på att det naturliga urvalet har premierat den här förmågan hos fåglar. Det är helt enkelt farligt att bli för varm, säger han i ett pressmeddelande.