Är livspusslet enklare på en mindre ort? Det ska forskare söka svar på genom att studera barnfamiljer som har lämnat storstaden.

Dyra huspriser och lång arbetspendling – det är några av orsakerna till att barnfamiljer flyttar från storstaden.
– Den generella trenden är urbanisering men det finns en liten och stadig mottrend som är stabil över tid, säger Ulrika Åkerlund, doktor i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Under 1970-talet lämnade många unga familjer i Sveriges storstäderna till förmån för landsbygden, den så kallade gröna vågen. Men studier visar att dagens flyttmönster ser annorlunda ut.
– De flyttar inte till landet utan till medelstora städer.

Billigare hus och nära till förskola

Inte heller flyttar barnfamiljerna nödvändigtvis för att komma närmare släkt och vänner, enligt Ulrika Åkerlund.
– Det handlar generellt om billigare huspriser och bättre möjligheter till jobb.

Ulrika Åkerlund, doktor i kulturgeografi. Foto: Karlstads universitet

Men det finns andra flyttmotiv.
– Kortare pendling, närhet till förskolor och aktiviteter utomhus kan vara skäl som påverkar när denna grupp överväger att lämna storstaden.

Och det är just dessa faktorer som ska studeras i det nya forskningsprojektet Det nya livet utanför storstaden.
– Är det så att organiseringen av vardagslivet helt enkelt blir lättare i en mindre stad? Det vill vi ta reda på.

Vardagen kartläggs med promenadintervjuer

Genom projektet hoppas forskarna få svar på vad som gör platser attraktiva för barnfamiljer.
– Handlar det om platsbundna resurser som skola och jobb eller mjukare värden? Vi vill se hur man väger både hårda och mjuka värden, om familjerna får ihop livspussel och om deras vardag har blivit enklare efter flytten.

Kortare pendling, närhet till förskolor och aktiviteter utomhus kan vara skäl som påverkar när denna grupp överväger att lämna storstaden.

För att ta reda på det kommer barnfamiljer som har lämnat storstäder för mindre orter att få rita mentala kartor över hur de rörde sig i vardagen när de bodde i storstaden.
– De kommer att få visa hur de transporterade sig mellan jobb, förskola, var de handlade och hur de tog sig till olika fritidsaktiviteter.

Därefter kommer motsvarande att kartläggas på den nya hemorten. Men denna gång ska forskarna följa med familjerna i deras vardag.
– Vi ska göra så kallade promenadintervjuer, där vi helt enkelt följer med familjerna i deras vardagslogistik. Tanken är att det är lättare att vara spontan och avslappnad under en promenad, och vi får också en chans att se miljön i deras ny vardag.

Barnfamiljer en attraktiv målgrupp

Ulrika Åkerlund och hennes kollegor tror att mjuka värden spelar stor roll vid ett beslut om att lämna storstaden.
– Vi hoppas kunna visa att faktorer som säkerhet, närhet och att bli en del av grannsammanhang har stor påverkan på varför barnfamiljer väljer att bosätta sig på en ort.

Just barnfamiljer är en attraktiv målgrupp för mindre orter att attrahera.
– De utgör ett gott skatteunderlag, de konsumerar en hel del och de är aktiva medborgare som bidrar till det privata samhället.

Hjälp till stadsplanerare

Tidigare forskning visar att när barnen har kommit upp i skolåldern är familjerna mindre flyttbenägna, därför vill kommuner gärna attrahera familjer med mindre barn.
– De är i en fas i livet där det händer mycket. De ställer om i livet och får ett nytt projekt i vardagen som ska gå ihop med både arbete och barn.

Hur kan resultatet användas?
– Det kommer att hjälpa stadsplanerare och utvecklare som vill locka denna målgrupp till mindre orter som brottas med utflyttning. Genom projektet hoppas vi kunna ge bättre svar på hur staden kan iordningställas för att vara attraktiva för den målgruppen.