Jordbruksmaskiner är i dag så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad, enligt en ny global studie.

Medan en skördetröska kunde väga runt fyra ton i slutet av 1950-talet, kan vi i dag se tröskor på 36 ton. Tack vare större däck som fördelar tyngden på en större yta har inte tycket mot markytan ökat, men däremot ökar trycket i det djupare markskiktet, alven.

– Det är mycket allvarligt att marken tar skada av lantbruksmaskinerna. Om den en gång har packats förblir den skadad under flera decennier. Det kan vara en av anledningarna till att skördarna inte längre ökar och att vi nu ser fler översvämningar än tidigare, säger Thomas Keller, forskare vid SLU och huvudförfattare till artikeln.

På global nivå uppskattas omkring en femtedel av den odlingsbara marken vara i riskzonen. Störst är riskerna i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien. I Asien och Afrika är riskerna mindre i dagsläget, eftersom mekaniseringen av jordbruket inte ligger på samma nivå där.

– Om mekaniseringen skulle ta fart i Asien och Afrika finns dock en risk för packning av alven även i dessa områden, säger Thomas Keller.

För att bidra till ett mer hållbart jordbruk behöver maskintillverkare ta större hänsyn till packning av alven.

– Framför allt behöver lantbruksmaskinernas hjullaster minska för att inte påverka alven i samma utsträckning som i dagsläget. Ju tyngre maskiner, desto sämre för alven, säger Thomas Keller i ett pressmeddelande.