Brukade skogar drabbades hårdare än naturliga skogar av torkan sommaren 2018, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Största delen av våra svenska skogar är produktionsskog, bara en mindre del är primärskogar eller urskogar; naturliga skogar med liten direkt påverkan av människor. I en ny studie har forskare jämfört hur skogen påverkades av torkan 2018, resultatet visar att den naturliga skogen klarade sig bättre.

– Att primärskogarna var tydligt mindre påverkade av torkan ger en mängd intressanta följdfrågor om vad som skapar denna skillnad. Det skulle kunna vara trädens generellt högre ålder och storlek som kanske ger djupare rötter och diversitet. Eller att det finns mer vatten i dessa ekosystem, kanske till följd av att de inte är dikade. Men just nu har vi ingen aning om vad som gör primärskogarna mer stabila under torka, säger Julika Wolf, tidigare naturgeografiforskare, nu konsult.

Primärskogar är ovanliga i Sverige, men de ger viktig information om hur skogen fungerar utan större direkt mänsklig påverkan.

– Studien är ett bra exempel på hur vi använder dessa primärskogar i vår forskning. I det här fallet ser vi att de är stabilare under torka jämfört med sekundärskogarna som utsatts för ändringar som hyggen, plantering, markberedning och dikning, vilket leder till ändringar i marken och av vegetationen, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.