Syrehalterna i världens tempererade sjöar sjunker snabbt, till och med snabbare än i haven. Den slutsatsen drar forskare i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

Det är känt sedan tidigare att haven blir alltmer syrefattiga, men hur det står till med världens ungefär 117 miljoner sjöar har inte varit lika väl studerat.

– Det var en stor utmaning att hitta lämpliga data. Det saknas globala databaser över sjödata men i slutändan lyckades vi bygga upp en sådan. Resultaten av dataanalyserna blev entydiga - syrehalterna i världens tempererade sjöar sjunker snabbt, till och med snabbare än i haven. Denna trend hotar biodiversiteten och dricksvattenkvaliteten och beror till stor del på klimatförändringar, säger Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Forskningresultaten baseras på sammanlagt över 45 000 syre- och temperaturprofiler som samlats in sedan 1941. Informationen kommer från nästan 400 sjöar runt om i världen.

Resultaten visar att syrenivåerna i de undersökta sjöarna sedan 1980 i genomsnitt sjunkit med 5,5 procent i ytvatten och med 18,6 procent i bottenvatten.

Minskningen av syrgashalten är ungefär 2,75 till 9,3 gånger snabbare än den som observeras i haven, en nedgång som kommer att påverka hela sjöekosystemet. Syrgasminskningen i ytvattnet kan direkt relateras till en höjning av vattentemperaturen.