Syrehalterna i världens tempererade sjöar sjunker snabbt, till och med snabbare än i haven. Den slutsatsen drar forskare i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

Det är känt sedan tidigare att haven blir alltmer syrefattiga, men hur det står till med världens ungefär 117 miljoner sjöar har inte varit lika väl studerat.

– Det var en stor utmaning att hitta lämpliga data. Det saknas globala databaser över sjödata men i slutändan lyckades vi bygga upp en sådan. Resultaten av dataanalyserna blev entydiga – syrehalterna i världens tempererade sjöar sjunker snabbt, till och med snabbare än i haven. Denna trend hotar biodiversiteten och dricksvattenkvaliteten och beror till stor del på klimatförändringar, säger Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Forskningresultaten baseras på sammanlagt över 45 000 syre- och temperaturprofiler som samlats in sedan 1941. Informationen kommer från nästan 400 sjöar runt om i världen.

Resultaten visar att syrenivåerna i de undersökta sjöarna sedan 1980 i genomsnitt sjunkit med 5,5 procent i ytvatten och med 18,6 procent i bottenvatten.

Minskningen av syrgashalten är ungefär 2,75 till 9,3 gånger snabbare än den som observeras i haven, en nedgång som kommer att påverka hela sjöekosystemet. Syrgasminskningen i ytvattnet kan direkt relateras till en höjning av vattentemperaturen.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.