Stannfåglar i tropiska Afrika har ett mer utvecklat immunförsvar jämfört med europeiska stannfåglar samt flyttfåglar. Det visar en studie från Lunds universitet.

Fåglar utsätts för många smittämnen i tropiska områden i Afrika. Forskare har nu funnit att stannfåglar i Afrika har ett mer välutvecklat immunsystem jämfört med sina europeiska släktingar, vilket de förklarar med att fåglar i tropiska områden behöver ett bättre skydd. Men någonting som förvånade forskarna var att också flyttfåglar har ett sämre utvecklat immunförsvar, som ligger i linje med som de europeiska stannfåglarnas. – Flyttfåglarna ska ju inte bara kunna hantera sjukdomar i Europa utan också under migrationen och i tropikerna, säger Helena Westerdahl, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande. Forskarna förklarar det förvånande fyndet med att priset för ett starkt immunförsvar, tex autoimmunitet och andra immunsjukdomar som kroniska inflammationer, kan vara högre än nyttan. Eftersom människans immunförsvar liknar fåglarnas så hoppas Lundaforskarna att resultaten kan ha betydelse även i ett bredare perspektiv.