Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bilar i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar en ny studie från VTI.

– Om bilen används vid dagens första resa är sannolikheten stor att bilen används för samtliga resor den dagen. Därför är det viktigt att alternativa mobilitetslösningar finns tillgängliga vid just boendet, säger Åsa Aretun, forskningschef vid VTI och projektledare för projektet GoMate, där forskarna har studerat användningen av elfordonspooler.

I projektet byggdes och testades två elfordonspooler i förtätningsområden. Resultaten visar minskad användning av bil i vardagen bland de boende som nyttjade poolen, främst till förmån för elcykel.

– Men för att verksamheten ska ge väsentliga effekter avseende bidrag till olika hållbarhetsmål krävs en betydligt högre andel av de boende som nyttjar elcyklar. Det medför i sin tur att antalet fordon i poolerna behöver öka ganska dramatiskt om de ska ha kapacitet att försörja de boendes resande, säger Åsa Aretun i ett pressmeddelande.

– Det är inte förrän användningen av elfordonspoolen ökar kraftigt, och på bekostnad av minskad användning av fossilbil, som positiva effekter skapas i någon betydande omfattning.