Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

Förslaget som nu skickas ut på remiss innebär att restauranger och andra storhushåll ska informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel - oavsett om köttet är färskt eller fryst och om det är helt eller malet. Informationen ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt.

– Det här innebär förstås ökade krav på restauranger och storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt håller nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist chefsjurist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en svensk anmälan till EU-kommissionen om bestämmelser om ursprungsinformation för kött på restaurang och i andra storhushåll. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni. Regeringen måste därefter anmäla de nationella bestämmelserna till EU-kommissionen och övriga medlemsstater innan beslut kan fattas.